Woondiensten employability portal
Onze branche is in beweging en flink in ontwikkeling. Mobiliteit is belangrijker dan ooit, niet alleen voor de organisatie waarin u werkzaam bent, maar juist ook voor uzelf.

FLOW heeft een set instrumenten laten ontwikkelen die hierin ondersteunen. Zowel de werkgever als de werknemer zal veel plezier maar ook zeker nut ondervinden door met deze instrumenten aan de slag te gaan.

Werkgevers

Registreer nu hier!
Instrumenten
  • Strategisch Ontwikkelingsplan
  • Talentenmonitor

Werknemers

Registreer nu hier!
Instrumenten
  • Loopbaancheck
  • Interessetest
  • Talententest
  • Ervaringsscan

Inloggen

  • AEDES verenging van woningcorporaties
  • FNV Woondiensten
  • CNV Woondiensten
  • De Unie